Pinta Miami, Salar Gallery, Miami, USA.

9-pinta-miami-2014

Pinta Miami
December 2 – 7, 2014
Midtown Miami – Wynwood, Miami, FL